Unió de Pagesos ha traslladat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, al Departament de Presidència i als delegats del Govern de les Terres de l’Ebre i Lleida, la imperiosa necessitat que el Govern català promulgui, de forma urgent, un decret llei de mesures de reposició immediata i inajornables per a la reposició d’aquells béns agraris imprescindibles per assegurar la continuïtat i viabilitat de les explotacions agràries. Aquests béns agraris inclouen les instal·lacions de reg o el bestiar, que van quedar malmesos o destruïts per l’incendi que es va iniciar a la Ribera d’Ebre el 26 de juny i que va afectar també municipis de les Garrigues i el Segrià.

El sindicat, d’una banda, ha recordat a les administracions que ni les explotacions que no poden regar, ni les parts afectades per l’incendi, ni la resta de les superfícies agràries, així com, la reposició del bestiar malmès, no poden esperar a la tramitació ordinària de les mesures que la Generalitat en solitari o en coordinació amb l’Administració General de l’Estat posin en marxa els propers mesos, ja que aquestes afectacions posen en risc la continuïtat i viabilitat de les explotacions. Per altra banda, el sindicat ha recordat també a les administracions que la normativa de la Unió Europea impedeix ajudar les actuacions que s’hagin dut a terme abans que els afectats hagin tramitat la sol·licitud corresponent. Aquesta mesura afecta la reposició del potencial productiu agrari i forestal, incloses les instal·lacions i edificis agraris malmesos o destruïts.

Atès que el Vicepresident del Govern de la Generalitat i les conselleres d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i de Presidència, en les seves visites a les zones afectades i reunions amb afectats i institucions del territori s’han compromès a agilitar les ajudes i han reconegut que problemes com la retirada de la fusta i la recuperació del reg s’han de resoldre, atès que és molt important poder seguir regant i que no hi hagi més pèrdues de les que ja s’han produït, el sindicat lamenta que aquest dimarts el Govern no fes honor a la seva paraula i no aprovés un primer paquet de mesures inajornables mitjançant decret llei. Això hagués permès que aquest dimecres s’hagués publicat la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i que els afectats haguessin pogut presentar la seva sol·licitud d’ajut. D’aquesta manera, els afectats podrien iniciar les actuacions de recuperació del potencial productiu, sense que iniciar-les els exclogués dels ajuts.