L’Ampolla ja compta amb 8 desfibril·ladors automàtics externs (DEA), després d’instal·lar un al passeig marítim, davant de la platja dels Pinets, i un altre a l’escola. Pretenen així minimitzar el temps de resposta en cas d’urgència i a més estaran connectats amb el Servei d’Emergències Mèdiques, el SEM, que rebrà una trucada immediata quan s’utilitze el DEA. Amb aquests dos aparells, ja són vuit els desfibril·ladors amb els quals compta el municipi. Una cobertura que assegurarà atendre les persones que pateixen una aturada cardiorespiratòria a la via pública.

La implantació dels aparells forma part del projecte cardiosaludable d’accés a la desfibril·lació, impulsat pels departaments de Salut, Empresa i Coneixement, Ensenyament i la Secretaria General de l’Esport.

Pla Plurianual 2018-­‐2020 d’ampliació i millora de la xarxa de DEA

La inauguració del nou dispositiu DEA i la connexió al 112 de l’altre desfibril·∙lador s’emmarquen en el Pla Plurianual 2018-­‐2020, signat entre l’Ajuntament de l’Ampolla i el SEM, per ampliar i millorar la xarxa de desfibril·∙ladors DEA del municipi, amb la finalitat de què l’Ampolla esdevingui un territori cardioprotegit. El Pla preveu que en un termini de dos anys s’instal·∙lin nous dispositius connectats al 112, que es posin en via pública els que hi ha actualment a l’interior d’edificis i que tots els DEA que hi ha al municipi estiguin connectats al 112. Per a l’any vinent, es preveu la instal·∙lació d’un altre dispositiu al passeig de l’Arenal i la connexió al 112 del DEA de la plaça González Isla. Per al 2020, hi ha previst la col·∙locació dels dos dispositius de les instal·∙lacions esportives a l’exterior dels edificis i la seva connexió al 112.

L’AEJPC beca cinc cursos de formació en suport vital bàsic (SVB) i DEA

A més a més, l’Associació Esportiva Jordi Pitarque, en col·∙laboració amb el projecte Terres de l’Ebre, territori cardiosaludable i amb accés públic a la desfibril·∙lació, també finança cinc cursos acreditats de formació en suport vital bàsic (SVB) i DEA amb capacitat per a vuit alumnes cadascun. Són cursos que s’ofereixen a les quatre comarques ebrenques i a l’Ampolla, i als quals es pot accedir amb les bases que hi ha als Consells Esportius de cada comarca, tenint en compte que com a requisit es demana ser voluntari dels World Sports Games 2019, que se celebraran a les Terres de l’Ebre del 2 al 7 de juliol de l’any vinent.

 

Periodista.
Twitter: @sara_hernandez