El riu Sénia actua com a frontera entre Catalunya i la Comunitat Valenciana, separant les comarques del Montsià i Baix Maestrat. Un recorregut que llinda amb deu municipis a banda i banda de riu i que estan units entre ells amb camins i senderes. Algunes d’elles s’han utilitzat o s’utilitzen per comunicar el riu amb els pobles i ara aquests municipis i la Mancomunitat de la Taula del Sénia han creat un camí fluvial per unir aquests camins en un itinerari de 50 quilòmetres.

Els objectius que es pretenen amb la realització del camí fluvial del riu Sénia són:

– crear el camí fluvial del riu Sénia, aprofitant al màxim els lligallos, camins i senders existents,

– minimitzar al màxim els impactes sobre el medi i garantir la seguretat dels caminants,

– posar en valor tots els elements patrimonials existents (ponts històrics, molins i altres),

– contribuir a a diversificació de l’economia local dels municipis que toquen el riu,

El promotor de l’actuació conjunta és la Mancomunitat de la Taula del Sénia, però amb la total col·laboració de tots els municipis afectats. El projecte i la direcció d’obra han anat a càrrec de Javier Roig Prades, Víctor Reverté Querol i Natàlia Jiménez Mestre.

Donada la realitat administrativa, s’ha decidit actuar en 2 fases, i la primera d’elles a la part catalana (la Sénia, Ulldecona i Alcanar). Les actuacions que ja s’han executat són:

– obertura del traçat en funció de del terreny a alguns punts de l’itinerari, sobretot a Alcanar,

– instal·lació d’elements de seguretat: baranes, avís de perill d’inundació o creuament de vies,

– retirada d’escombraries, brossa i espècies invasores i foranes presents en el recorregut,

– instal·lació d’alguns elements bàsics de senyalització orientativa.

El pressupost total d’aquesta actuació ha segut de 151.250 €

Per a aquesta 1ª fase s’ha obtingut un ajut del programa Leader de la Generalitat de Catalunya de 35.201,15 €, corresponent la resta als 3 municipis.

En quant a la part valenciana (2ª fase), la major part de la neteja i desbrossament del camí s’està fent gràcies al treball del Taller del Servef Taula del Sénia i per a tota la senyalització (que té un import total de 24.000 €) s’ha obtingut un ajut de l’Agència Valenciana de Turisme del 60%, corresponent la resta als 7 ajuntaments valencians en funció del tram de riu que tenen. Es preveu que aquesta part s’acabe dintre de l’any 2018.

Les actuacions ja fetes o en execució serviran per a crear el camí fluvial del riu Sénia. Però el projecte no s’acaba aquí. És intenció de la Mancomunitat Taula del Sénia i dels 10 pobles que envolten el riu, seguir millorant-lo de forma progressiva fins a completar aquest itinerari que, de moment, sols podrà fer-se a peu, però que es pretén que en el futur alguns trams també puguin fer-se en bicicleta.

 

 

 

 

Periodista.
Twitter: @sara_hernandez