Comença una nova fase de la posada en valor de la façana fluvial d’Amposta. S’actuarà en el tram entre el Poador i el segon fossat del Castell, baix del Pont Penjant. Aquesta setmana s’ha eliminat la vegetació i els arbustos. Després de netejar la zona, també s’actuarà per minimitzar l’impacte negatiu d’alguns elements d’obra, com paraments de totxana vista, coronaments de murs mal resolts o desguassos molt visibles. També es vol desmuntar un balcó amb un estat estructural precari.

L’actuació també inclou restaurar elements singulars com l’arc de paons del passatge de la finca del número 10 del Carrer Victòria o unes antigues escales que permetien accedir directament al riu. Així com la sortida al riu del número 12 del carrer Victòria, construïda sobre un possible baluard de les Guerres Carlines i amb la voluntat de crear un mirador en el futur.

L’obra principal, però, serà la restauració de la façana de l’edifici històric situat sobre la hipotètica cova i ruïnes de Santa Susanna, així com en les restes arqueològiques de l’entorn.

Dels 160.000 euros que costa l’obra, el Fons Europeu Marítim i de la Pesca en subvencionarà 115.000.

Autor:

Periodista.