Entre un 10 i un 15% dels arrossars del Delta ja se sembren en sec. Una tècnica de cultiu innovadora que permet millorar el control d’algunes plagues, com la del caragol maçana, els quironòmids o les aus, però que també presenta altres inconvenients com la salinitat. Avui una jornada ha posat en comú les inquietuds d’arrossaires i investigadors.

Sembla que la sembra en sec de l’arròs ha arribat al Delta per quedar-se. La llavor es planta a pocs centímetres de profunditat i el camp no s’inunda fins que la planta assoleix prou alçada perquè el caragol maçana no pugui malmetre-la. És efectiva per afrontar aquesta i altres plagues. Enguany, entre un 10 i un 15% dels arrossars ja se sembren així. Però com qualsevol altra tècnica de cultiu innovadora, en alguns camps funciona i en altres no. Arrossaires i investigadors de l’Irta i el Departament d’Agricultura l’estan posant a punt.

Una jornada de camp ha posat en comú les inquietuds del sector, amb visites als assajos i a alguns camps d’agricultors amb sembra en sec.

La jornada s’inclou dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2018 del Departament d’Agricultura.