A ‘El tortosí del Baix Ebre i l’estàndard’, el filòleg Carles Castellà ressegueix tota la comarca, poble a poble, per recollir les singularitats lingüístiques que existeixen al sud de Catalunya. L’autor ha dut a terme diverses entrevistes a persones de cada municipi, per recollir les paraules genuïnes que encara es conserven al territori. Una vegada reunides, les posa a comparació amb el català estàndard per estudiar fins a quin grau n’és influïda.

L’estudi reflexiona, a més, sobre la normativa, l’estàndard i els dialectes geogràfics, així com també sobre el procés d’estandardització de la llengua en relació amb la varietat tortosina. Gràcies a això, el lector s’adonarà que bona part del cabal lingüístic d’aquestes terres ja és tingut en compte per la normativa. Tanmateix, l’autor proposa de normativitzar alguns mots del seu subdialecte d’acord amb la justificació esgrimida, amb la finalitat d’enriquir i donar coherència a la varietat comuna posant en valor els trets de la varietat geogràfica pròpia.

La presentació del llibre, editat per Onada Edicions, va tindre lloc divendres al Patronat de Tortosa.

 

Periodista.