El pla contempla la substitució d’un total de 2.500 punts de llum i també preveu la incorporació de sistemes de telemesura. El pla s’ha aprovat en el darrer ple juntament amb l’adhesió al nou acord marc de l’Associació Catalana de Municipis de subministrament d’energia elèctrica als ens locals de Catalunya.

L’estalvi implicarà passar d’un consum actual d’un milió dos-cents mil kilowatts/hora l’any a 705 mil kw/hora l’any després de les actuacions previstes. Aquest pla implica la realització d’actuacions de millora i renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior. Concretament està previst el canvi de lluminàries a tecnologia LED d’un total de 1.320 punts de llum. A aquest s’hi suma la substitució de 1.184 equips i se substitueix tot el vapor de mercuri, que està prohibit actualment, també tot el vapor de sodi, que es caracteritza per fer la llum groguenca, i també tots els fluorescents. Al seu lloc es posaran LEDs i halogenurs metàl·lics.

“Es tracta d’un tema d’estalvi energètic i econòmic, però el fet que una premissa bàsica sigui primar l’eficiència energètica també és per a nosaltres una qüestió de responsabilitat social”, ha destacat el regidor d’Hisenda Albert Salvadó. Així mateix, s’incorporaran equips de telemesura per tal d’anar incrementant la capacitat de control sobre les pautes de consum actuals.

En la darrera sessió plenària de l’any també va donar aprovació a l’adhesió al nou acord marc de l’Associació Catalana de Municipis de subministrament d’energia elèctrica als ens locals de Catalunya. Aquest acord permet als ens locals catalans que s’adhereixen a la compra agregada d’electricitat aconseguir uns preus altament competitius per l’energia. Segons Salvadó, l’acord “implicarà passar de pagar un preu mig de 0,20 a un preu mig de 0,18, la qual cosa implica un estalvi important de 40.000 euros l’any, que sumat a les mesures eficiència del pla incrementarà l’estalvi”, ha remarcat Salvadó.

A més, els ajuntaments adherits obtenen un estalvi de tràmits administratius i també els dóna la seguretat que s’ha dut a terme un procediment de contractació amb estricte compliment de la Llei de Contractes del Sector Públic, concurrència, publicitat i transparència. 

Periodista.
Twitter: @sara_hernandez