En aquest full de ruta es marquen les pautes per respondre als reptes socials, econòmics i ambientals que es plantegen de cara als propers anys. Per elaborar-lo, s’ha comptat amb la participació de més de 40 representants del teixit socioeconòmic de la Ràpita i s’han generat unes conclusions provisionals que seran sotmeses a un procés de participació que busca obtenir el màxim consens dels conjunt de la ciutadania. 

El PDL marca quatre programes estratègics per atendre els reptes. El primer d’ells vol incidir en la consideració de La Ràpita com a porta d’entrada al parc natural del Delta de l’Ebre, i impulsar un pla per mancomunar la promoció i gestió d’aquest gran espai turístic compartit. El segon programa fa referència a l’impuls de l’economia blava, per aprofitar el seu potencial marí i costaner i també a l’economia circular com a sistema de producció que aposta per l’aprofitament dels recursos potenciant el seu retorn al medi i el reciclatge, i fent ús de fonts renovables d’energia. En tercer lloc, vol impulsar a la certificació de La Ràpita com a Destinació Biosphere de Turisme Responsable reconeguda per la UNESCO. Per últim, la creació d’un Consell de Seguiment del PDLE, integrat per persones clau del poble amb ganes, temps i compromís per treballar de manera desinteressada pel futur del poble. 

Pel que fa al pla d’accions, proposa tot un seguit de línies a seguir en l’àmbit de l’economia i empresa, el territori i infraestructures i la societat i la demografia. 

Més de 40 entrevistes i procés de participació 

La primera fase del PDL, presentada al maig del 2016, va establir l’anàlisi i la diagnosi de la situació del municipi en els àmbits territorial, econòmic, turístic i socio-demogràfic. També va analitzar les oportunitats i amenaces. Aquesta primera fase va deixar palès que poques viles mediterrànies gaudeixen d’una singularitat, varietat i riquesa territorial com La Ràpita. A més, pot apostar per una economia diversificada i interrelacionada. 

A partir d’aquesta primera exposició de l’estat de la qüestió, es va posar en marxa la segona fase de l’elaboració del pla, en el decurs de la qual s’han dut a terme més de 40 entrevistes a representants dels agents socioeconòmics del municipi per tal de recollir les seves aportacions i elaborar l’esborrany del pla d’acció i programes estratègics a seguir. 

El regidor de Promoció Econòmica, Albert Salvadó, ha destacat que “és un pla que dóna molta importància a la participació ciutadana, i per això s’ha convidat a gent del poble de diferents àmbits a fer les seves aportacions, de manera que ara ja disposem d’un pla d’acció i unes directius estratègiques que han de configurar un full de ruta que volem que estigui consensuat de manera que transcendeixi els colors polítics del moment i que ens marqui quin ha de ser el model de poble pel que apostem”. A partir d’aquestes conclusions obertes, s’encetarà un procés de participació ciutadana en el que es podran fer aportacions i modificacions per tal que el màxim gruix de població faci seu el pla. “Volem que sigui un instrument útil per encarrilar el futur del municipi en els propers anys i que representi al màxim de població possible”, ha conclòs Salvadó. 

https://www.youtube.com/watch?v=H2T-baXpkR8

Periodista.
Twitter: @sara_hernandez