Segons l’equip de govern, és ajustar un diferencial “injust”, propiciat pel fet que els actuals valors cadastrals estan sobrevalorats perquè van quedar fixats el 2007, quan els preus dels immobles estaven disparats en plena bombolla immobiliària. Per tal que els contribuents rapitencs no tinguin que assumir pels seus immobles una càrrega impositiva superior al que correspondria segons els preus de mercat, el govern municipal aplica valors de reducció a través de les ordenances fiscals, però amb una nova ponència, sosté l’executiu rapitenc, els valors cadastrals de referència ja quedarien d’entrada ajustats als valors de mercat sense necessitat de dependre de compensacions anuals.

“La intenció d’aquest govern és fer una nova revisió per tornar a fer la fotografia de base de quins són els valors dels immobles en l’actualitat i no al 2007, quan ens trobaven en ple boom alcista, la qual cosa es tradueix en el fet que el valors cadastrals de referència són més elevats que els valors actuals de mercat, de manera que s’hauria de pagar un IBI superior al que es consideraria just ara, per bé que aquest govern ho compensa a la baixa a través de la contribució”, ha explicat el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de La Ràpita, qui juntament amb l’alcalde, Josep Caparrós, va mantenir una reunió divendres passat a la Gerència territorial del Cadastre, a Tarragona, per avançar en la revisió sol·licitada. “Sabem que és un tema complexe i depenem del fet que se’ns accepti el reajustament, que comportaría valors molt més ajustats als preus actuals, de manera que no caldria anar compensant a la baixa per a que la gent pagui menys contribució”, sosté Salvadó.

L’Estat, explica el regidor d’Hisenda, “ja detecta que els valors d’avui establerts a La Ràpita són molt superiors als de mercat, i per a aquests casos, ja incorpora als seus pressupostos generals la possibilitat d’acollir-nos a valors de correcció, que es poden aplicar per aquest sistema o bé, com fem nosaltres, a través de coeficients reductors a les ordenances fiscals, de manera que l’IBI s’ha anat rebaixant, l’any passat concretament un 4%, una mesura que mantenim enguany, perquè en qualsevol cas, l’objectiu és que la ciutadania no hagi de pagar més perquè els valors cadastrals són més elevats, i ho anem aconseguint, en aquest cas via ordenances”, ha conclòs. 

Periodista.
Twitter: @sara_hernandez