L’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, ha mostrat la intenció del Govern municipal de que aquest equipament tingui la màxima versatilitat possible i una activitat dinàmica al llarg de l’any, per la qual cosa s’han introduït algunes modificacions com ara la instal·lació de grades retràctils que permetin disposar d’una sala diàfana si els actes així ho requereixen, i també s’han transformat petits magatzems a la planta soterrani en bucs d’assaig. “Buscàvem habilitar uns llocs dignes per posar-los a disposició dels grups de música i entitats que així ho requereixin, amb l’objectiu de que aquest nou equipament tingui la màxima versatilitat possible i no sigui només utilitzat els caps de setmana o per a determinats esdeveniments puntuals al llarg de l’any”, ha exposat Caparrós. A més a més, es preveu l’habilitació d’una àrea d’aparcament per als futurs usuaris de l’Auditori municipal, que comptarà amb un centenar de places i estarà ubicat al costat sud de l’edifici, integrat en una zona verda. El ‘Projecte bàsic i d’execució per a la finalització de les obres de l’auditori municipal de Sant Carles de la Ràpita’  especifica també l’acabament de diversos elements, com la pell exterior i coberta de l’edifici, que han de dotar-lo de la seva imatge definitiva, el vestíbul d’accés, l’àrea d’administració i la sala principal; també l’escenari, que s’ha de dotar dels acabats acústics, l’enllumenat i els paviments especials.

El projecte de l’Auditori Municipal de La Ràpita, ubicat entre els carrers Vall de Safan i Arxiu de Simancas, es va iniciar el 2011 i des del 2013 està aturat. Fins aleshores, s’havia construït l’estructura de l’edifici, els tancaments exteriors i la compartimentació interior, part de les instal·lacions elèctriques i de climatització, serveis sanitaris, camerinos i altres dependències de la planta soterrani, com la sala d’assaig. També part de la caixa escènica, amb l’estructura de la pinta i les passarel·les, que han de permetre utilitzar l’espai com a teatre.

Amb l’adjudicació, el Govern municipal tira endavant un dels compromisos del mandat, per tal que La Ràpita disposi d’un equipament de primer ordre que ha de tenir principalment  usos culturals: “Amb aquesta adjudicació posem fil a l’agulla per a la finalització d’un equipament llargament reivindicat”, ha assegurat l’alcalde. “Pensem que la ciutadania el mereix i que ens pot aportar beneficis en conjunt, perquè a partir de poder-ne disposar podrem plantejar-nos acollir alguns tipus de congressos i trobades als quals ara no podem aspirar, i la nostra responsabilitat com a Govern és acabar l’obra per posar-la a disposició de la ciutat”, ha conclòs. 

Autor:

Periodista.