El Govern català ha presentat l’eina que pretén conjugar l’ús sostenible de l’aigua com a bé escàs i la importància clau dels regadius per a la pervivència del sector agrícola. L’Agència Catalana del Regadiu ha d’establir els criteris de gestió de l’aigua de regadiu a Catalunya i actuar com a interlocutora amb l’Estat espanyol en tot allò referent a la matèria. Apostarà per un model sostenible per avançar cap a un pla de modernització de regadius, a més d’impulsar els regadius en curs.

La principal organització agrària del país, Unió de Pagesos, es mostra favorable a la creació de l’Agència Catalana de Regadius i ja ha avançat que faran propostes per tirar-la endavant. En les valoracions posteriors a les eleccions agràries de diumenge passat, el seu coordinador nacional, Joan Caball, va afirmar que “els regants són una cosa i els representants dels regants en són una altra” per a continuació carregar contra els responsables dels canals Segarra-Garrigues i d’Urgell per voler anar més enllà de les seues competències i voler influir en el model de gestió del país.

L’altre sindicat amb representació a Catalunya, JARC, amb un fort creixement a la zona de Lleida, es mostra molt més cautelós amb el seu posicionament. Desconfia de tots els estudis fets fins ara sobre cabals ecològics, reclama una anàlisi definitiva per part de la Comissió Europea i argumenta que els regadius són bàsics per al futur de l’agricultura.

La futura Agència Catalana del Regadiu sembla doncs que tindrà molta feina a fer per intentar que interessos fins ara contraposats entre l’ús sostenible de l’aigua i el model de regadius trobin un camí per avançar en comú.

https://www.youtube.com/watch?v=IS2KUS73Dps