Secció: zona afectada greument per una emergència de protecció civil