La pujada del preu de la llum és la causa principal de la manca de gel. Les fàbriques no tenen la capacitat de cobrir totes les demandes. Els supermercats no disposen de bosses de gel. I, els restaurants, el venen a un preu elevat que els consumidors no consideren adequat.

Tot i que, habitualment, els fabricants produeixen el gel durant l’hivern i l’emmagatzemen, aquest any les fàbriques han hagut de deixar de fer-ho a causa de l’elevat preu de la llum. És per això que, segons afirma l’Espai Sota Zero, s’ha arribat a l’estiu sense l’estoc suficient.

En conseqüència, els supermercats i cooperatives també s’han vist afectades; ja que no disposen de les quantitats de gel demandades arribant, fins i tot, a no tenir-ne ni una bossa.

Aquesta mancança ha fet que s’imposi la restricció de només permetre una bossa per consumidor. Els ebrencs i ebrenques ens expliquen que no comprenen aquesta falta de gel i, a més, que no estan d’acord amb el seu cost elevat.

De moment, tot sembla indicar que no hi hagi cap canvi el que queda d’estiu.