Un 46,6 % dels residus municipals del total generat a Catalunya l’any 2021, que va ser d’1.878.000 tones, s’han recollit de manera selectiva. Això representa un increment del 3,1 % i 52.700 tones més que l’any 2020. La Terra Alta, tot i haver incrementat en un 5,2% el volum total de tones de residus municipals, és la cinquena comarca de Catalunya amb percentatge més alt de recollida selectiva, amb un 62,87 %, només per darrere de la Conca de Barberà (80 %), el Berguedà (68,7 %), Osona (68,6 %) i el Moianès (64,78 %). Totes tenen, en una part important o en la seua totalitat, municipis amb servei individualitzat de recollida selectiva -recollida de porta a porta i contenidors tancats amb identificació de l’usuari. Són les xifres que es desprenen del balanç de les dades de recollida selectiva dels residus municipals a Catalunya de l’any 2021 fet per l’Agència de Residus de Catalunya.

A les Terres de l’Ebre, només la comarca del Baix Ebre, amb 43,31 % de residus recollits selectivament, se situa encara per sota de la mitjana catalana. Li penalitza sobretot l’increment en la generació de residus (6,1 %) i el mal resultat en la recollida selectiva d’altres residus. La Ribera d’Ebre, l’única comarca ebrenca que va reduir l’any passat el volum de residus generat (-5,3 %), registra la segona reducció interanual més dràstica de Catalunya (-24 %) quant a la recollida selectiva de residus al marge de les quatre fraccions principals (orgànica, paper, vidre i envasos), és a dir, bateries, medicaments, pneumàtics o microciment, entre altres. Les dos reduccions podrien estar vinculades. En qualsevol cas, els seus bons resultats en la recollida de les fraccions ordinàries li permet apropar-se al 50 % de recollida selectiva.

El Montsià és la comarca amb un increment més alt del volum de residus (6,3 %) i, en canvi, amb una reducció de les tones de selectiva d’orgànica, paper i cartró i envasos. Els increments en el volum de vidre i d”altres residus” recollits selectivament, fa que estiga per damunt del 50 % de selectiva.

L’any 2021 s’han generat a Catalunya uns 4 milions de tones de residus municipals, un 1,3 % més que a l’any 2020, i la generació per càpita s’ha situat en 519 kg/hab./any. A les Terres de l’Ebre, este capítol el lidera negativament el Baix Ebre (604,72 kg/hab./any), seguit del Montsià (549,88), la Ribera d’Ebre (432,35) i la Terra Alta (416,10). Per tant, la terraltina no només és la comarca ebrenca que millor recicla, sinó la que menys residus produïx.

En recollida selectiva, per fraccions, les quatre principals (orgànica, vidre, paper i cartró i envasos) han augmentat lleugerament respecte de l’any anterior al conjunt del país. La que més ha crescut ha estat la matèria orgànica (4,6 %) seguida del vidre (3,2 %). Encara hi ha més de la meitat dels residus municipals que no es recullen selectivament. La fracció resta representa el 53,4 % de les tones recollides (2.149.400). Per la millora en la selecció i pels tractaments de la resta, una dada positiva és la davallada contínua de la destinació a dipòsit controlat. L’any 2021, s’han destinat a dipòsit controlat el 33,6 % dels residus municipals generats. L’any 2035, d’acord amb les directives europees, només es podrà dur a dipòsit controlat un màxim del 10 %.