L’ús de productes fitosanitaris en l’agricultura contribueix a la contaminació del sòl, l’aigua i l’aire, així com a la pèrdua de biodiversitat, i pot danyar els vegetals, els insectes, les aus, els mamífers i els amfibis a què no estan destinats aquests fitosanitaris, a més de la salut de les persones. L’any 2020, la Comissió Europea va comprometre’s a reduir en un 50% l’ús i el risc dels plaguicides químics en l’estratègia «De la granja a taula», un element clau del Pacte Verd Europeu. En aquest sentit, des de la recerca i la innovació es busquen solucions per reduir l’ús de fitosanitaris químics per lluitar contra les plagues que poden afectar els cultius de cítrics de les Terres de l’Ebre i aconseguir-hi una citricultura sostenible i de qualitat.

Aquestes solucions s’han presentat a la cooperativa Soldebre en el marc de la jornada tècnica «Tractaments fitosanitaris sostenibles: dosi ajustada i mitigació de la deriva en citricultura», organitzada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) i l’IRTA, amb la col·laboració de Soldebre, Pulverizadores Fede i Cítrics Terres de l’Ebre Delta Fruits.