En l’última sessió plenària, l’Ajuntament d’Ascó va aprovar el pressupost municipal per l’exercici 2022, sense cap vot en contra: els sis vots afirmatius de l’equip de govern i tres abstencions corresponents als grups municipals de l’oposició.

Amb aquest tràmit, l’Ajuntament d’Ascó iniciarà el 2022 amb un nou pressupost mig milió superior al del 2021 fins arribar als 17M€. Aquests ingressos provenen principalment d’impostos de béns immobles de característiques especials i de l’IAE. Aquest pressupost, el tercer elaborat per l’actual regidoria d’hisenda, és de caire continuista però fent un gran esforç en la contenció del capítol 2 de despesa general.

Les partides amb més increment són les de transferències corrents i transferències de capital amb un increment de 146.114,2€ i 121.000€ respectivament respecte el pressupost del 2021. Aquests increments repercuteixen en les partides destinades a inversió de l’organisme autònom Vídeo Ascó TV i la millora de les subvencions d’implantació de llocs de treball, adquisició d’habitatge i obres i reformes d’immobles.

Més de quatre milions d’inversió

Pel que fa al capítol d’inversió, aquesta partida s’incrementa amb 132.000€ respecte l’exercici anterior, i segueix la línia dels exercicis anteriors en què s’està prioritzant la millora de l’hàbitat urbà, les polítiques de sostenibilitat, la cura del patrimoni i la millora de la mobilitat.

La part important d’aquest capítol (2,4M€) va destinada a urbanisme. Durant el 2022 es preveu actuacions als carrers Estudi, Figuereta, Castell, Alta Castell, Reg, Unió, Ibèric, Escorxador i Fontxinxella. També es preveu l’adequació de part del passeig del riu entre el nou pas soterrat i la plaça del Riu. 635.000 euros es destinaran a millores en equipaments existents: una coberta per la plaça del Casal, unes quadres al Circuit de Sant Antoni, la rehabilitació de la façana de l’edifici nou de l’escola, l’adequació d’una nau com a aula taller, i una nova nau per la brigada i el manteniment del llaüt turístic lo Roget.

En medi ambient, amb una partida de 450.000 euros, s’actuarà en 3 projectes principals: la instal·lació de plaques fotovoltaiques al pavelló cobert i a les naus industrials, actuacions a la llacuna d’Ascó i l’adquisició d’unes màquines compactadores per la deixalleria. D’altres actuacions que també s’han previst en els comptes de 2022 són la rehabilitació de les muralles d’Ascó (s’hi destinarà 135 mil euros) i la millora de camins, amb una inversió de 180.000 euros.

ebredigital.cat (diari digital) i Canal TE (canal de televisió), principals fonts d’informació de les Terres de l’Ebre i el Territori Sénia. Actualitat del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Notícies sobre política, economia, societat, cultura i esports; també entrevistes. Agenda cultural i d’oci. Televisió en directe.