El 30,5% de la població catalana de més de 16 anys ha rebut una primera dosi de la vacuna contra la covid-19, segons el darrer balanç del Departament de Salut. Aquest percentatge és del 25,9% si es té en compte la població total. En xifres absolutes, 2.027.490 persones tenen una primera dosi, 37.251 més que fa 24 hores; 904.782 tenen una segona punxada, 49.993 més; i 955.466 tenen la pauta completa. Així, tenen la pauta completa el 12,2% de la població total i el 14,4% dels majors de 16 anys. Per col·lectius, també han rebut una primera punxada el 91,4% de les persones de 80 anys o més, el 74% de les de 70 a 79; el 65,4% de les de 66 a 69; el 64,7% de les de 60 a 65, i el 4,2% de les de 50 a 59 anys.

Es troben en la mateixa situació el 95,2% de les persones institucionalitzades; el 82,4% del personal de residències: el 85,8% del personal d’atenció primària i hospitalària, el 62,9% de la resta de personal de l’àmbit sanitari i sociosanitari; el 86,9% dels grans dependents i el 69,8% dels treballadors essencials.

Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 93,6% de les persones institucionalitzades; el 78,3% del personal de residències; el 80,2% del personal d’atenció primària i hospitalària; l’11,3% de la resta de personal sanitari i sociosanitari; el 82,8% dels grans dependents; el 86,5% de les persones de 80 anys o més, el 30,7% de les de 70 a 79 anys, el 4% de les de 66 a 69; el 6% de les de 60 a 65 anys; el 2,1% de les de 50 a 59 anys, i el 2,5% dels treballadors essencials.

Autor: