Catalunya rebrà 993 milions d’euros del fons estatal d’ajudes directes per a empreses, pimes i autònoms. El Ministeri d’Hisenda ha informat aquest divendres de la distribució entre autonomies dels 7.000 MEUR del paquet d’ajudes per al teixit empresarial. D’aquests, 2.000 MEUR són a repartir només entre les Illes Balears i les Canàries. Dels 5.000 MEUR restants, a repartir entre les altres comunitats, el govern espanyol n’ha assignat 993 a Catalunya. D’aquest compartiment de 5.000 MEUR, Catalunya és la segona autonomia amb l’import més elevat només per darrere d’Andalusia (1.109 MEUR). L’autonomia que rebrà més quantitat per a ajudes directes, del compartiment de 2.000 MEUR, és Canàries amb 1.144 milions.

Per tant, del conjunt de comunitats, Catalunya serà la tercera amb l’import més elevat per darrere de les Canàries i Andalusia. Les Balears en rebran 855. Madrid rebrà 679 milions d’euros i el País Valencià 647.

Els criteris de repartiment utilitzats per repartir els 5.000 milions són els mateixos amb què es va assignar el fons React EU, actualitzats a la data de publicació del decret del fons.

Dues terceres parts s’han distribuït segons el pes relatiu de l’indicador de renda de cada autonomia, que mesura la caiguda del PIB el 2020 moderat en funció de la prosperitat relativa de cadascuna.

Dues novenes parts de l’import es distribueixen segons l’indicador de desocupació i una novena part segons l’indicador de desocupació juvenil (16-25 anys).

7.000 MEUR d’ajudes directes

Els 7.000 MEUR d’ajudes directes -2.000 per a les Balears i Canàries i 5.000 per a la resta- formen part del paquet d’ajudes d’11.000 MEUR aprovat per decret pel govern espanyol, que es va convalidar dijous al Congrés. Les empreses i autònoms podran rebre entre 4.000 i 200.000 euros. Els treballadors per compte propi que tributin per mòduls podran rebre un màxim de 3.000 euros.

Podran accedir a les ajudes directes del fons les companyies que hagin tingut una caiguda d’ingressos d’almenys el 30% amb relació a 2019 i serviran per cobrir fins al 40% de la caiguda addicional d’ingressos de micropimes i autònoms (amb fins a 10 treballadors) i del 20% per a la resta d’empreses.

Les ajudes seran gestionades per les autonomies, que rebran una transferència de l’import que els correspon segons els criteris de repartiment fixats per l’Estat, i seran no reemborsables i serviran per cobrir la caiguda d’ingressos, cobrir despeses fixes pagar proveïdors o deutes que s’hagin contret entre març de 2020 i maig de 2021.

Autor: