El Departament d’Educació de la Generalitat ha començat a repartir ordinadors entre els alumnes i docents dels centres de les Terres de l’Ebre.  A partir d’aquesta setmana fins a 200 alumnes de l’Institut de Flix disposaran d’un ordinador propi per tal de poder dur a terme les tasques escolars des de casa. Els envia el Departament d’Educació amb la fi de no deixar a cap estudiant sense eines informàtiques, i amb la voluntat també de superar l’escletxa digital dins les aules.

El lliurament forma part del Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023 que té com a objectiu principal contribuir al desenvolupament de les competències digitals entre les persones. Per fer-ho, és necessari assegurar la connectivitat dels centres educatius, que és on s’inculquen gran part dels coneixements adquirits durant la vida

El Govern també té altres objectius que es volen assolir amb l’execució d’aquest pla, com la formació del professorat en competència digital, ajudar a l’alumnat a ser més crític a l’hora de consumir en un món cada cop més tecnològic o crear una educació catalana basada en les noves tecnologies TIC.

 

Autor: