El BOE ha publicat aquest dissabte la nova pròrroga de l’estat d’alarma fins al 21 de juny, així com també el retorn de les competències a les comunitats autònomes a partir de la fase 3. Així, el butlletí oficial de l’Estat indica que l’autoritat competent per “l’adopció, supressió, modulació i execució de mesures corresponents a la fase 3 del pla de desescalada serà, en exercici de les seves competències, exclusivament qui ostenti la presidència de la comunitat“, excepte pel que fa a les iniciatives de mobilitat que afectin a la lliure circulació. Així, Catalunya i les altres comunitats podran decidir, amb criteris sanitaris i epidemiològics, la superació de fase 3 de cada unitat territorial i la seva entrada a la “nova normalitat“.

Autor: