Demà dimarts, 2 de juny, començarà a funcionar de nou el transport escolar des dels municipis de la comarca fins a l’institut Terra Alta.

D’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries i en matèria de transport amb motiu del Covid-19, durant el mes de juny i fins la finalització del curs escolar 2019-2020 o fins nova modificació normativa, per la realització del servei de transport escolar a la comarca de la Terra Alta s’hauran de complir les següents mesures de seguretat:

1. La utilització de mascaretes que cobreixin tot el nas i la boca serà obligatori per a tots els usuaris de 6 anys en endavant. Aquesta obligació no serà exigible en els següents casos:

a) Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de mascareta.

b) Persones a qui l’ús de mascareta resulti contraindicat por motius de salut degudament justificats o a qui per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

c) Desenvolupament d’activitats en què, per la seva pròpia naturalesa, resulti incompatible l’ús de la mascareta.

d) Causa de força major o situació de necessitat.

2. Els treballadors del servei que tinguin contacte directe amb els usuaris hauran d’anar proveïts de mascaretes i tenir accés a solucions hidroalcohòliques per practicar una higiene de mans freqüent.

3. Es limitarà l’ocupació total de places de manera que els usuaris tinguin un seient buit contigu que els separi de qualsevol altre usuari. Com a única excepció, es podrà ubicar en seients contigus a persones que viatgin juntes i convisquin en el mateix domicili, podent resultar en aquest cas una ocupació superior. En tot cas, es mantindran sempre buits els seients immediatament posteriors al conductor, tret que hi hagi una mampara de separació.

4. En la distribució de l’ocupació, es prestarà especial atenció a l’habilitació d’espais per a persones amb discapacitat.

5. Els usuaris hauran d’accedir al vehicle per la porta del darrere.

6. Les portes seran activades pel conductor, evitant que hagin de ser accionades per l’usuari.

ebredigital.cat (diari digital) i Canal TE (canal de televisió), principals fonts d’informació de les Terres de l’Ebre i el Territori Sénia. Actualitat del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Notícies sobre política, economia, societat, cultura i esports; també entrevistes. Agenda cultural i d’oci. Televisió en directe.