El govern espanyol deixa en mans de les comunitats les condicions i requisits necessaris per a les visites a les residències de gent gran i de persones amb discapacitat a la fase 2. Així ho estableix una modificació de l’ordre ministerial del passat 16 de maig publicada al BOE, en què inicialment es restringia l’accés als centres sempre i quan estigués dins de l’àmbit territorial i en casos “excepcionals” com la mort imminent d’un resident o davant un cas “descompensació neurocognitiva del resident“. En la primera ordre, també s’establia que les visites s’han de limitar a una sola persona per resident i l’ús d’elements de protecció adequada al nivell de risc del resident, entre d’altres, com la concertació d’una cita prèvia.

Autor: