El Govern ha aprovat delimitar un entorn de protecció per a l’abric amb pintures rupestres anomenat Cabra Feixet, al Perelló, a la comarca del Baix Ebre. Aquest abric de Cabra Feixet està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional en virtut de la disposició addicional primera, apartat tercer, de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, ja que conté manifestacions d’art rupestre.

Amb aquesta delimitació de protecció es determinen els criteris bàsics que, amb caràcter específic, han de regir les intervencions en aquesta zona arqueològica, de manera que caldr . . .