La factura del Glòria a l’aqüicultura puja 2 milions d’euros només al Fangar, on han desaparegut diverses muscleres que ja poden donar per perduda la campanya. El sector està a l’espera de com s’articulen les subvencions que està ultimant la Generalitat.

Autor:

Periodista.