L’acord entre el PSOE i ERC contempla que la mesa de diàleg entre els governs català i espanyol es posi en marxa 15 dies després de la formació del nou govern espanyol i que el diàleg sigui “obert” i amb “llibertat de continguts“. La mesa de diàleg marcarà “terminis concrets” per a les reunions i per presentar les seves conclusions així com “mecanismes per garantir l’inici i manteniment de la seva activitat i compliment dels acords“. El text del pacte, difós per ambdues parts aquest dijous al vespre, explicita que la mesa de diàleg estarà formada per delegacions del govern català i de l’espanyol establertes “de forma paritària i amb els membres que ambdues parts decideixin”. L’acord estableix que cal activar la “via política” i “superar la judicialització” del conflicte.

El text recull el compromís “d’impulsar l’efectivitat dels acords que s’adoptin a través dels procediments oportuns” i que hauran de ser validats per la ciutadania catalana “a través de consulta” d’acord “amb els mecanismes previstos o que puguin preveure’s en el marc del sistema juridicopolític“.

En aquest espai hauran de buscar-se acords que comptin amb un suport ampli de la societat catalana“, diu el document, que afirma que la mesa “partirà del reconeixement i legitimitat de totes les parts i propostes i que actuarà sense més límits que el respecte als instruments i als principis que regeixen l’ordenament juridicodemocràtic“.

L’acord parla també de “reconeixement del conflicte polític i d’activació de la via política per resoldre-ho“. “Com qualsevol conflicte d’aquesta naturalesa, només pot resoldre’s a través de vies democràtiques, mitjançant el diàleg, la negociació i l’acord, superant la judicialització del mateix“.

Autor: