Mitjançant decret d’alcaldia, l’Ajuntament d’Ulldecona ha adjudicat el contracte administratiu menor de construcció i instal·lació d’un punt de recàrrega semi ràpida EdRSR al Passeig de l’Estació. L’Alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, ha manifestat que “d’aquesta manera volem fomentar l’ús de vehicles elèctrics i, a la vegada, contribuir amb l’assoliment dels objectius del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya”. A més, ha volgut destacar que “la instal·lació del vehicle elèctric té un gran protagonisme en les polítiques de mobilitat eficient i sostenible”. Per una banda afecta la reducció de la dependència dels combustibles fòssils en els transports i, per l’altra, sobre el desenvolupament econòmic i empresarial com una oportunitat per al sector productiu de fabricació de vehicles, components i accessoris.

El contracte ha estat adjudicat a l’empresa Etecnic Smart Grids S.L, per un pressupost de 15.142’17 euros, com a oferta més avantatjosa per l’Ajuntament.