El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i el director de relacions amb entitats i empreses, Francesc Vendrell, s’han reunit amb representants d’una trentena de municipis afectats per les centrals nuclears d’Ascó i de Vandellós, amb l’objectiu d’analitzar les deficiències i les mancances dels plans de seguretat nuclear exterior (PENTA).

Durant aquest estiu, el Síndic ha rebut queixes d’alguns alcaldes per la manca de mitjans, recursos, infraestructures i mecanismes per poder implementar de manera efectiva i segura el PENTA. En el mateix sentit, els alcaldes també reclamen al Govern espanyol l’adequació i actualització d’aquests plans a la nova normativa europea. També denuncien que durant els darrers 30 anys no s’hagi dut a terme cap simulacre general d’emergències, que hauria de servir per posar en pràctica l’operativitat, efectivitat i eficàcia d’aquests plans.

En la mateix línia, el Síndic també ha rebut queixes de persones residents de la zona que denunciaven la manca de funcionament en determinades urbanitzacions del sistema de megafonia que s’hauria d’utilitzar en cas d’accident nuclear i per la manca d’efectius de vehicles de protecció civil.

Davant aquests fets, el Síndic ha obert una actuació d’ofici en que també pretén verificar si es compleixen les previsions dels plans en relació amb: les infraestructures de comunicació per facilitar l’evacuació de les persones en cas de necessitat (carreteres i ferrocarril, especialment l’R-15); les infraestructures de telecomunicacions per transmetre la informació necessària a la població en cas d’emergència (cobertura de telefonia mòbil i internet de qualitat); la distribució de substàncies per profilaxi radiològica, i els protocols i les instal·lacions en cas de necessitat de confinament.

En el transcurs de la reunió, el síndic ha comunicat als assistents que ben aviat es traslladarà a les comarques del sud i visitarà el conjunt de municipis afectats per tal de conèixer de primer mà els recursos de què disposen els ajuntaments per poder implementar de manera efectiva els protocols de seguretat en cas d’accident nuclear.

 

Redacció: J.J.C.