Endesa col·laborarà un any més amb la celebració de la Festa del Riu de Flix amb motiu de la seva Festa Major. En aquest sentit, la Companyia ajustarà demà el turbinat de la central hidroelèctrica del municipi amb l’objectiu de garantir l’estat òptim del riu Ebre i que tingui les condicions necessàries per portar a terme les activitats aquàtiques de caràcter lúdic.

La regulació del riu es realitzarà demà dimecres, entre les 4 de la tarda i les 9 del vespre. En concret, des de la central hidroelèctrica de Flix es turbinarà prou aigua per assolir un cabal estable de 250 m3/s entre les 6 i les 8 de la tarda a la zona de la barca i el Club Nàutic, on es celebrarà el concurs del pal ensabonat, la cursa de natació, caiacs, jocs aquàtics, la llençada al riu de melons i síndries i l’estrella de la festa: les tradicionals curses de puntones (una embarcació amb quatre rems i un timoner), que reuneixen diverses embarcacions del territori per competir en el tradicional circuit que surt de la roca del Tormo per anar a girar a l’alçada del Club Nàutic i que acaba al pas de barca.

La regulació d’aigua per a ús lúdic-social requereix un exigent manteniment periòdic de les centrals hidroelèctriques, així com de les infraestructures hidràuliques associades, juntament amb un sistema de comunicacions fiable entre les centrals i el centre de control. En primer lloc, els tècnics d’Endesa realitzen un estudi previ des del Centre de Control d’Hidràuliques de la Companyia, situat a Lleida, en el qual es valora la quantitat d’aigua sol·licitada i disponible tenint en compte, d’una banda, l’estat actual dels rius i, per un altre, les condicions del medi ambient que garanteixin l’èxit de les activitats, sempre tenint en compte altres servituds que puguin haver-hi (regadius, aigua de boca, etc.). A partir d’aquest estudi i segons el punt de l’orografia en què sigui necessari fer la regulació del cabal s’activen les operacions per controlar-lo gràcies a l’existència dels embassaments i les centrals hidroelèctriques.

La Companyia respon amb aquesta actuació a la demanda de l’organització per tal de garantir l’estat òptim de l’Ebre. Així, Endesa –mitjançant la seva divisió d’energies renovables Enel Green Power– entén la importància dels esdeveniments esportius per a la vida social i econòmica del municipi i, per extensió, de la comarca.