L’Ajuntament us informa que avui dia 31 de juliol iniciarem l’ordenació de trànsit a la zona de davant l’Ajuntament i a l’av. Francesc Robert Graupera.

Tal com estava finalitzada aquesta zona quan van acabar les obres previstes inicialment per part del Ministerio de Fomento negociades per l’antic consistori, quedava un problema de seguretat en la circulació tant del trànsit rodat com les bicicletes i vianants.

Davant d’això i fruit d’una trobada amb diferents tècnics del municipi experts en aquests temes i d’altres que també vam tractar, farem una organització de la zona per tal de tenir un trànsit ordenat i que els problemes de seguretat desapareixen.

Aquesta, és una actuació inicial per acabar lligant amb una actuació definitiva que esperem dur a terme en pocs mesos, però creiem que ja havíem de dur-la a terme per tal d’ordenar el trànsit viari i donar prioritat a la seguretat dels vianants i ciclistes.