Fins al pròxim 1 d’octubre es pot sol·licitar la subvenció per l’autoocupació de persones joves inscrites al programa de Garantia Juvenil 2019. Una subvenció que té l’objectiu de facilitar l’ocupació de joves com a treballadors autònoms i garantir uns ingressos mínims a l’inici de la seua activitat. Per tal de tramitar aquesta subvenció us podeu adreçar a Baix Ebre Innova.

Pel que fa a la subvenció pot arribar a un màxim de 10.000 euros, en funció dels mesos que el jove estigui donat d’alta al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA). L’alta com a treballador autònom ha d’estar compresa entre l’1 d’octubre de 2018 i l’1 d’octubre de 2019.