La Fundació Pere Mata, en concert amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, posa en marxa aquest mes de juliol a Amposta les 2 primers llars amb suport del municipi per a persones amb problemes de salut mental. En total són 6 places que se sumen a les 9 existents a Tortosa i a les 29 de la llar residència, i fan de la xarxa integrada de les Terres de l’Ebre una de les més ben dotades de Catalunya, en proporció a la seva població. A més, es preveu que a curt termini es pugui arribar a les 8 places de llar amb suport a Amposta.

Les llars amb suport són habitatges on viuen dos, tres o quatre persones amb un suport extern eventual. Generalment, són pisos integrats en una comunitat de propietaris que acullen persones amb problemes de salut mental que gaudeixen d’un bon nivell d’autonomia i que necessiten suport extern en el procés d’inclusió social.

Tenen per objecte facilitar un entorn substitutiu a la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència de la persona, que permetipotenciar l’autonomia personal i social, afavorint la integració a la vida comunitària. Aquestes persones viuen amb la supervisió i el suport d’un equip professional que treballa per la seva plena integració a l’entorn comunitari normalitzat. El servei de llar amb suport constitueix, per tant, un recurs intermedi entre les llars residència i la vida autònoma. El suport extern és 365 dies l’any.

Els objectius a treballar a les llars amb suport són:

  • promocionar la qualitat de vida d’aquestes persones i controlar les situacions de risc
  • fomentar les relacions interpersonals en referència al tipus i qualitat d’interaccions que es mantenen amb les altres persones
  • millorar la inclusió social entesa com el conjunt d’oportunitats i experiències que té la persona de participar en entorns comunitaris que per edat i cultura li correspondria si no tingués una limitació per raó de la seva malaltia
  • incidir en la participació comunitària entesa com la pertinença social a través de participació cívica, contactes i relacions socials.

Les persones que accedeixen a aquests recursos tenen menys de 65 anys; capacitat per desenvolupar activitats de la vida diària només amb supervisió externa; un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% per raó de malaltia mental i amb valoració de dependència. No han de requerir atenció sanitària continuada i han de tenir residencia legal i domicili a Catalunya. Totes són derivades per la Xarxa de Salut Mental.

Per facilitar l’accés a les llars amb suport la Fundació Pere Mata disposa d’un pis escola a la Unitat Polivalent per treballar les habilitats i l’autonomia personal dels futurs i futures usuaris i usuàries de les llars amb suport.

En la presentació del nou recurs, la directora dels serveis territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de l’Ebre, Rosana Fatsini, ha destacat la tasca de la Fundació Pere Mata en la gestió dels serveis per a persones amb problemes de salut mental. També ha dit que el departament “continuarà treballant en poder oferir a cada persona els recursos més adequats a les seves necessitats”.

Actualment, a la demarcació de Tarragona, la Fundació Pere Mata disposa d’un total de 17 llars amb suport amb 51 places per a persones amb problemes de salut mental, distribuïdes territorialment en  8 places a Tarragona, 9 places a Reus, 9 places a Salou, 4 a Vilaseca, 6 a Vendrell, 9 a Tortosa i les 6 noves d’Amposta.

La Fundació Pere Mata atèn anualment unes 2000 persones amb problemes de salut mental a les Terres de l’Ebre.