El Col·legi d’Aparelladors de les Terres de l’Ebre (CAATEETE), juntament amb Premaat, convoca el 1r premi treball de recerca de batxillerat i síntesi de CFGS per a treballs relacionats amb l’arquitectura i l’execució d’obres.

Podran participar‐hi els/les alumnes que estiguen cursant el segon curs de batxillerat o de cicle formatiu de grau superior (CFGS) 2018‐2019, en els centres educatius de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta, i que hagen fet un treball de recerca o un treball de síntesi, en cada cas.

El termini de presentació dels treballs finalitza el 20 de maig de 2019.