Creixement per sobre del 2,5% de l’activitat econòmica a les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona durant el segon trimestre del 2018. Una xifra positiva que altres indicadors fan agafar-la en pinces. Els índexs d’ocupació i atur es troben estancats. Si que augmenta lleugerament la contractació laboral, tot i que n’hi ha massa de temporal de menys d’un mes. Són dades del darrer informe de conjuntura econòmica que impulsen les Cambres de Comerç i elabora la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial. L’indicador de preus de consum també assenyala una major vivacitat que als conjunts català i espanyol i el nombre de societats creades per dinamisme.

Així, l’ocupació ha disminuït un 0,41%. Pel que fa a les dades de la Seguretat Social, a les Terres de l’Ebre l’augment interanual ha sigut del 5,67%, superior a la mitjana catalana. La contractació laboral també ha augmentat, un 1,43%, tot i la contractació temporal per menys d’un mes representa el 38,70% dels contractes temporals signats al segon trimestre de l’any. En aquest sentit, la taxa d’atur (14,69%) ha disminuït 0,25 punts, una xifra inferior a la mitjana catalana i espanyola.

L’IPC assenyala una major vivacitat. Respecte el primer semestre de 2017, el nombre d’empreses ha incrementat un 0,72% a l’Ebre i el Camp de Tarragona. Si es compara el capital de societats creades, la caiguda és del 50,08% a Tarragona -pel 14,35% al conjunt català i del 3,99% a l’espanyol. El dinamisme inversor també és menor, relacionat amb una certa cautela en els projectes d’inversió.

De fet, tot i que augmenta el crèdit hipotecari, el finançament bancari també continua a la baixa. Factors internacionals com el preu del petroli, el tipus d’interès imposat pel Banc Central Europeu i els efectes globalitzadors estan marcant la pauta, especialment en sectors estratègics a la demarcació com el químic i l’energètic.

Una situació, però, amb diferents lectures. Pel vicepresident de la Cambra de Comerç de Tortosa, Francisco Faiges, les dades són “horroroses”. El professor de la URV i analista professional d’indústria i territori, Joaquim Margalef, veu el got “mig ple”.

La diversificació de l’activitat econòmica, en aquest sentit, continua sent un dels principals reptes.

Periodista.