Després de dos anys, s’ha reunit de nou la Taula Sectorial de l’Arròs. Coincidint amb l’inici de la campanya, s’ha posat sobre la taula la preocupació pels danys de l’avifauna i l’avanç de la plaga del caragol maçana. El sector també ha reclamat el pagament dels ajuts agroambientals. Encara estan pendents d’abonar els de l’any passat.

Una de les principals problemàtiques que afronten els arrossaries a cada campanya és l’atac de les aus aquàtiques. La taula sectorial de l’arròs, reunida després de dos anys, ho ha abordat. S’ha acordat una nova delimitació de les àrees sensibles per a l’hàbitat del bitó, on han quedat excloses les zones de cultiu properes a aiguamolls. Els productors també demanen un canvi en els criteris que s’apliquen a l’hora d’indemnitzar-los pels danys, sobretot, dels flamencs. En aquest sentit, s’estudiarà la creació d’un grup de treball tècnic on participin el Departament d’Agricultura i el Departament de Territori i Sostenibilitat conjuntament amb el sector.

El principal cavall de batalla segueix sent la lluita contra el caragol maçana, amb una comissió tècnica de seguiment a banda. Erradicat el focus declarat al 2015 a lla zona arrossera de Pals, a l’Empordà, al Delta els esforços se centren en contenir l’espècie a l’hemidelta dret i conviure-hi a l’hemidelta esquerra. S’està treballant en diferents línies. Paral·lelament a la introducció de la sembra en sec, es vol conscienciar sobre un bon ús de les saponines, un dels pocs productes efectius contra la plaga. El sector, en aquest sentit, demana que s’investigue amb la lluita biològica.

El Departament d’Agricultura també s’ha compromès a emetre les bestretes pels ajuts agroambientals pendents de l’any passat a partir d’aquest mes de juny i fins el 31 de juliol. Representen uns 250 euros per hectàrea.

I s’ha posat en valor el Pla per a la millora de la fertilització agrària al Baix Ebre i el Montsià, que ha de permetre d’optimitzar la gestió de la fertilització en el cultiu de l’arròs i que els agricultors disposin d’eines que els permetin una millor planificació, com és el cas de Fetiarròs, a la qual poden accedir a través del web del DARP.
La Taula sectorial  ha estat presidida pel director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Carmel Mòdol, acompanyat del director dels Serveis Territorials d’Agricultura a les Terres de l’Ebre, Ferran Grau. També hi han participat el director del Parc Natural del Delta de l’Ebre, Francesc Vidal, membres de l’IRTA, representats de les diferents organitzacions professionals agràries, Unió de Pagesos i JARC, de la FCAC, i del sector: Arrossaires del Delta de l’Ebre, SCCL, i de la Cambra Arrossera del Montsià.
https://www.youtube.com/watch?v=eqkIrU4b9KI&feature=youtu.be

Autor:

Periodista.