Pas endavant per legalitzar la caserna de la Guàrdia Civil que s’està construint a la central nuclear d’Ascó. La Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre ha aprovat la modificació del planejament urbanístic del municipi perquè el terreny on es construeix sigui urbanitzable. Recordem que les obres es van començar sense llicència i en sòl no urbanitzable. L’òrgan urbanístic, reunit a Amposta, també ha donat llum verda a l’ampliació de l’empresa Cerima Cherries, dedicada a la comercialització i exportació de cireres.

La nova caserna de la Guàrdia Civil a l’interior de la central nuclear d’Ascó no anirà a terra. Així ho indiquen les darreres passes administratives. Llum verda de la Comissió d’Urbanisme a la modificació del planejament urbanístic aprovat per l’Ajuntament d’Ascó. La requalificació inclou que el terreny tancat de la central coincidixca amb el de qualificació urbanística com a sistema general tècnic de producció d’energia elèctrica. Fins ara, només era entorn als reactors i amb aquest canvi la gestora podrà construir en un perímetre més ampli. Tot i que el consistori seguirà amb l’expedient sancionador a ANAV, per tirar pel dret amb les obres sense llicència, s’aplana el camí per regularitzar l’edifici. Entre Ascó i Vandellòs, es destinaran una quarantena d’agents de la Guàrdia Civil, d’acord a la legislació vigent. S’hi estaran en torns de 15 dies i, per tant, estarà format per uns 140 agents, amb un cost d’uns 8 milions d’euros anuals que assumirà ANAV.

Ampliació de Cerima Cherries

La Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre també ha aprovat definitivament el projecte d’ampliació de les instal·lacions agrícoles que l’empresa Cerima Cherries té a Tivissa. La companyia es dedica al conreu, manipulació, envasat i venda de cireres, amb camps a diversos municipis de les Terres de l’Ebre. Actualment, dona feina directa a 200 persones en la manipulació del producte i a unes 800 més en la recol·lecció. L’empresa ha experimentat una forta demanda del seu producte, sobretot per a l’exportació, i preveu duplicar la producció. Així, la seva superfície de conreu ha passat de les 200 a les 350 hectàrees i les tones de cireres recol·lectades, de les 1.500 anuals a les 4.000. En paral·lel, l’empresa ha incrementat els llocs de feina, amb l’impuls econòmic que això suposa per a la zona.
És per això que la companyia projecta l’ampliació de les instal·lacions que té a Tivissa, properes a les carreteres C-44 i T-3031. En aquestes naus es du a terme la recepció, el triatge, envasat i emmagatzematge de les cireres procedents dels diversos conreus. El projecte preveu ampliar les instal·lacions aprofitant l’espai de 480 metres quadrats entre dues naus existents i edificar, annex a les anteriors, un edifici de 680 metres quadrats per a recepció, oficines i vestidors del personal. En conjunt, l’ocupació de l’àmbit s’incrementarà un 40% respecte la situació actual.

El projecte aposta per compactar les edificacions i evitar la dispersió, tot construint-les en paral·lel, el que redueix el seu impacte visual. La vegetació existent, la distribució de les naus i l’ús de colors harmònics amb l’entorn afavoreixen l’ocultació del conjunt des de la carretera C-44.

L’ampliació de Cerima Cherries requereix modificar el traçat d’un camí públic sense sortida, que ara esdevindrà un vial particular de l’explotació cirerera. En aquest cas, els canvis consistiran en la millora dels radis de gir,  la disminució del seu pendent i la millora del drenatge.
https://www.youtube.com/watch?v=MKOhIbDk8ic&feature=youtu.be
Periodista.