L’Associació Trastorn Espectre Autista de les Terres de l’Ebre va organitzar dissabte la seva primera jornada per abordar aquesta discapacitat intel·lectual des de diferents punts de vista. Un dels que es va tractar va ser la inclusió al sistema educatiu. A Catalunya es calcula que hi ha uns 70.000 xiquets amb trastorn de l’espectre autista, dels quals el 34% estan escolaritzats en centres educatius ordinaris. Un dels índexs més baixos d’inclusió d’entre totes les discapacitats.

La Generalitat va aprovar l’any passat un decret que preveu escolaritzar tots els xiquets amb autisme en centres ordinaris (excepte en casos excepcionals). Per això, es contempla que aquests alumnes rebin un suport intensiu dins les aules . Seran “mestres d’educació especial o orientadors” que es trobaran en companyia dels altres professors, explica Isabel Isern, Cap del Servei a la Diversitat i Inclusió del Departament d’Ensenyament

El decret encara s’està desplegant. Les famílies, com les 60 que representa l’Associació Trastorn Espectre Autista de les Terres de l’Ebre, reclamen més recursos. Però és només una de les necessitats per afrontar una malaltia mental encara poc coneguda. “Necessitem més recerca, poder fer abans el diagnòstic per poder treballar abans amb les famílies i demanem suport i més ajuda en polítiques de salut i ensenyament per poder assolir la inclusió a l’escola”, exposa Àngel Chaverri, President de l’Associació Trastorn Espectre Autista de les Terres de l’Ebre

Durant la primera Jornada Parlem d’Autisme celebrada a Tortosa, temes com la inclusió a les escoles es van posar a debat. D’aquesta forma, l’associació va celebrar els seus deu anys així com el dia mundial per la conscienciació de l’autisme.