La flota de pesca d’encerclament dels ports tarragonins està patint una dràstica reducció de les captures de peix blau. Si l’any 2000 es van pescar 14.000 tones de sardina a Catalunya, l’any passat van ser menys de 6.000. De fet, ha desaparegut pràcticament dels caladors del delta de l’Ebre on pescaven tradicionalment les barques de l’Ametlla de Mar.

El passat 17 de febrer, el departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca va anunciar l’inici d’un estudi científic molt reclamat per tal de determinar les causes biològiques de la crisi del peix blau. L’objectiu és determinar quines mesures de gestió es poden introduir per recuperar el peix blau. Aquest estudi està liderat científics de l’Institut de Ciències del Mar (ICM) i l’Institut Espanyol de Oceonografia (IEO) i finançat per la Unió Europea. Malgrat que analitza el peix blau de tot el mediterrani nord-occidental, tindrà especial sensibilitat amb el cas del delta de l’Ebre.

Per molts pescadors de l’Ametlla de Mar, arriba massa tard. A finals d’any es van desballestar quatre de les sis barques davant la resignació de les que encara aguanten. El president de la Confraria de Pescadors de la Cala, Miquel Brull, reconeix que el sector està molt “desanimat” i dubta que puguin aguantar fins que es presentin les conclusions de l’estudi. “Fins ara hem aguantat, l’any passat ja no es va poder. Els que quedem aguantarem? Doncs no ho sabem”, sentencia Brull.

Els pescadors alerten que la desaparició del peix blau afectarà a altres espècies que pesquen les barques d’arrossegament i d’arts menors. De fet, ja han notat el descens de peixos com el lluç o la orada.

Periodista.