El promotor d’aquesta actuació és el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya. Segons el grup d’estudi i protecció dels ecosistemes catalans (GEPEC), el DARP pretén, entre altres actuacions, obrir dos pistes forestals a l’interior d’aquesta serra amb una extensió de més de 4 quilòmetres. Una d’aquestes pistes travessaria tot el cor d’aquest important espai natural, amb un elevat impacte paisatgístic, obrint l’accés rodat al cor d’aquesta serra, espai d’impressionant valor paisatgístic on s’hi mantenen les espècies més sensibles que han sobreviscut gràcies a la inaccessibilitat i tranquil·litat del sector que ara es veurà afectat.

Una d’aquestes pistes es vol construir sobre l’antic camí de Tivenys al Perelló, l’origen del qual es remunta a l’Edat Mitjana, on encara s’hi conserva la traça i els trets propis dels antics camins rals (espones, ribassos, murs de pedra seca) i és, de fet, l’únic exemple que resta en aquesta zona de les serres de Cardó-Boix de camí antic amb aquestes característiques centenàries.

El GEPEC lamenta que el projecte del Departament d’Agricultura suposarà eliminar completament aquest patrimoni cultural històric i humà, fet molt greu, fet de què ja van informar la Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l’Ebre. També afirmen que en aquest projecte, el Departament d’Agricultura va aprovar i adjudicar a l’empresa executora unes obres dins un espai natural protegit sense sotmetre les actuacions a l’obligat tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.

La serra de Cardó està inclosa a la xarxa europea d’espais naturals protegits, “xarxa natura 2000”, amb les categories de ZEPA (Zona d’especial protecció per les aus) i de LIC (Lloc d’interès comunitari). També és inclosa al Pla d’Espais d’Interès Natural i forma part d’un dels tres nuclis de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre. És, a més, l’hàbitat d’espècies protegides en perill d’extinció i bressol d’un importantíssim patrimoni cultural, part del qual declarat patrimoni de la humanitat.

L’aprovació i adjudicació d’aquestes obres, sense aquesta avaluació d’impacte ambiental, és un fet molt greu que suposa una vulneració de l’ordenament legal que ha de comportar l’anul·lació de tota la tramitació i deixar sense efecte l’aprovació i adjudicació del projecte.

Des del GEPEC asseguren que si l’administració segueix amb el projecte, iniciaran els tràmits legals per tal d’invalidar-lo. En aquest sentit, també estan preparant una denúncia davant instàncies europees per vulneració greu de les directius europees que regulen les avaluacions d’impacte ambiental, així com per afectacions greus d’un espai sotmès a protecció europea inclòs a la Xarxa Natura 2000. També denunciaran l’afectació d’espècies protegides per la legislació europea.

De portar-se a terme el projecte que planteja el DARP lamenten que “estarem provocant la pèrdua d’un patrimoni històric i cultural de primer ordre de les Terres de l’Ebre. Estarem provocant uns impactes paisatgístics a una de les serres més impressionants del sud del País i possibilitarem un accés incontrolat a indrets molt fràgils que constitueixen els últims refugis d’espècies en perill d’extinció, augmentant les pertorbacions i la caça furtiva”.

Periodista.
Twitter: @sara_hernandez