La Terra Alta ha decidit apostar per un turisme més sostenible i responsable. És per això que del 28 de juny al 2 de juliol, el Consell Comarcal organitza La Setmana de la Sostenibilitat Turística a la Terra Alta, unes jornades per reflexionar sobre el futur del turisme que vindrà i l’aposta de la comarca per l’especialització vers un turisme sostenible i responsable.

Després de tot un treball previ, que s’inclou en la Diagnosis Socioeconòmica i Territorial, es va posar de manifest que el sector turístic juga un paper essencial en la conservació del paisatge, de la divulgació i protecció de les tradicions culturals, dels entorns naturals i en l’impuls a la comercialització directa del producte local agroalimentari i d’artesania. Amb aquesta premissa van decidir incorporar dinàmiques d’assessorament tècnic en la transformació de les empreses del sector cap a un model de turisme sostenible i en la presa de decisions, es presenta com un factor essencial per garantir-ne l’èxit.

Queda palès que la Terra Alta s’està posicionant com un destí turístic d’interior, però tal i com es veu aquest posicionament s’està produint de manera més alentida que en comarques properes. En conseqüència, i així és manifesta per part dels sector privat, que s’ha de planificar una nova estratègia del turisme per potenciar i impulsar aquest sector, a la Terra Alta. Aquest impuls ha de permetre desenvolupar un pla d’acció integrador, que aporti criteris claus, eficients i eficaços, programes operatius i tàctiques per a la millora de la competitivitat i la sostenibilitat integral de la destinació Terra Alta.

I amb aquest objectiu, i el de desenvolupar de manera participativa les línies estratègiques i accions concretes per la implementació d’un model de turisme sostenible, a 3 anys, viable i eficaç que millori la competitivitat de les empreses, generi ocupació de qualitat i el posicionament del territori com a destí sostenible s’han dut a terme aquestes jornades.

Amb tot, avui 28 de juny s’ha dut a terme la jornada inaugural, on s’ha parlat sobre el futur del turisme que vindrà i l’aposta de la Terra Alta per l’especialització cap al turisme sostenible i responsable. També s’han analitzat les necessitats de la demanda actual dins l’era post-covid i s’ha tractat com aplicar tecnologia a la destinació per recollir big data que ens aporti informació de valor i alhora connecti la destinació (agents públics i privats) amb els nostres visitants.

El proper 29 de juny es durà a terme una dinàmica de grup – Agents Privats-Empreses. El 30 de juny un altra dinàmica de grup sobre el treball conjunt amb diferents associacions i tècnics/ques d’entitats público-privades. I finalment el 2 de juliol es tractarà el turisme regeneratiu.