El ritme de vacunació de la Covid-19 s’ha accelerat notablement les últimes tres setmanes. Des del dilluns 29 de març fins el dimecres 14 d’abril, s’han posat a les Terres de l’Ebre un total 17.177 vacunes, gairebé un miler al dia. Això representa el 34,18% de totes les vacunes que s’han posat fins ara, que ja són 50.251 si comptem tant primeres com segones dosi.

De fet, en els últims dies s’han posat moltes més primeres dosi que segones. S’han punxat 15.402 vacunes de la primera dosi en el mateix període del 29 de març al 14 d’abril. Sobre el total de primeres dosi, que són 36.526, representa el 42,1%. Gairebé la meitat de totes les que s’han posat des de l’inici de les vacunacions, al desembre de 2020. En canvi, de segones dosi se’n han injectat menys. En aquestes tres setmanes 1.775 dosi, el 12,9% de les 13.725 totals.

Després de les regions sanitàries de de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran, la de les Terres de l’Ebre és la que més avançada té el procés de vacunació de la Covid-19. Un 20% dels seus habitants ja han rebut la primera dosi i un 7,5% tenen la immunització completa després de rebre la segona ració de vacuna.


Font: Elaboració pròpia a partir de dades del departament de Salut

 

Periodista.