El nou curs per a la incorporació d’àrbitres la propera temporada 2021-2022 ja està definit. La preinscripció, exclusivament online, s’iniciarà el 15 de febrer i finalitzarà el 15 de març. Els cursos es realitzaran a totes les delegacions del CTA de l’FCF en horari de tarda, tot i que si no resulta possible fer-los es durien a terme de manera telemàtica.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres contactarà amb tots els preinscrits per dur a terme una entrevista personal i realitzar una primera selecció, si la demanda de places és superior a la oferta. Posteriorment, els admesos hauran de presentar la documentació necessària i abonar la matrícula del curs. Aquest pas es realitzarà des del mes d’abril i fins al juny. Els que aprovin faran les proves físiques al setembre i podran començar a dirigir partits.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Resum del Pla de Formació:

Requisits:

a) Ser nacional d’algun dels estats membres de la Comunitat Europea o, en el seu defecte, estar en possessió del permís de residència.

b) Tenir veïnatge administratiu a Catalunya.

c) Ser major d’edat i no haver complert 24 anys el dia 1 de juliol. També podran integrar-se en l’organització arbitral els que tinguin entre 15 i 18 anys. En aquest darrer cas hauran d’aportar una autorització del pare o tutor.

d) Estar en ple ús dels drets civils.

e) Acreditar mitjançant Certificat Mèdic esportiu tipus I o llicència en vigor de l’FCF, l’aptitud per a la pràctica esportiva. No cal aportar el certificat mèdic fins no haver superat l’examen teòric.

f) No estar inhabilitat ni haver estat sancionat més d’una vegada per falta greu o una vegada per falta molt greu pels òrgans competents de la jurisdicció esportiva, ni haver estat expulsat de cap organització d’aquesta mena.

g) No haver suspès en dues ocasions aquest curs, la qual cosa l’inhabilitaria per accedir novament al mateix. Només ho podrà tornar a fer si han passat un mínim de dues temporades.

h) Pagament de l’import de la matrícula.

i) Disposar d’un dispositiu amb connexió a internet per a l’elaboració de les actes, preferentment tauleta o portàtil.

Font: FCF

ebredigital.cat (diari digital) i Canal TE (canal de televisió), principals fonts d’informació de les Terres de l’Ebre i el Territori Sénia. Actualitat del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Notícies sobre política, economia, societat, cultura i esports; també entrevistes. Agenda cultural i d’oci. Televisió en directe.