La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) compareix, avui, al Parlament de Catalunya per mostrar la disconformitat amb la proposta de Llei per a la protecció d’oliveres monumentals, malgrat sí que comparteix l’objectiu de protegir aquest patrimoni natural.

Antoni Galceran, responsable d’oli d’oliva de la FCAC, lamenta que “s’ha presentat aquesta proposta de llei sense haver-ho consultat amb el sector productor, que en som els més afectats. A més, quan es parla d’espoli, se’ns està criminalitzant en lloc de tenir en compte que si, a dia d’avui, aquestes oliveres estan al seu lloc és gràcies als pagesos que les han cuidat i mantingut fins ara”.

Pel que fa al contingut de la iniciativa, la FCAC considera que la proposta té un plantejament bàsicament sancionador i francament millorable. En concret, denuncia que hi ha tres aspectes clau que cal millorar: la definició d’olivera monumental en base a criteris menys arbitraris, les sancions previstes i la necessitat d’establir una contraprestació econòmica per als propietaris que permeti cobrir els costos derivats del manteniment d’aquest patrimoni de tots.

Les cooperatives subratllen que les finques d’olivera tradicionals es troben en perill d’abandonament a causa de la baixa rendibilitat i, per tant, el risc s’incrementa si no es permet millorar les plantacions al temps que s’imposen sancions clarament desorbitades, de fins a 500.000€.

Antoni Galceran també argumenta que “el plantejament del legislador, que dóna per fet que l’oli procedent d’oliveres monumentals es comercialitzarà a un import superior a la resta, posa de manifest un desconeixement del mercat ja que les accions de promoció que es puguin realitzar no necessàriament comportaran ni un preu més elevat ni una compensació del sobrecost que patirà el productor”.

L’abandonament de l’activitat agrària ha fet incrementar la superfície forestal del 35% al 70% a Catalunya en el darrer mig segle, amb la multiplicació dels riscos per al territori que això suposa.