Durant tota setmana Tortosa ha acollit el comité del CSIT, organitzador dels World Sport Games 2019, que ha visitat i estudiat equipaments, ha reunit les comissions tècniques i han establert contactes amb clubs. Aquest divendres ha sigut la jornada clau, en la qual han participat els 140 membres de les delegacions de 25 països.

Es calcula que es necessitaran 700 voluntaris i les inscripcions ja estan en marxa a la web de l’ajuntament. Hi haurà diversos tipus, depenent de les funcions, com els esportius, provinents dels clubs esportius; els que estaran a les instal·lacions; als centres d’acreditació, fent tasques d’atenció a l’usuari, i als hotels. Seguint el projecte de ser territori cardiosaludable es formarà a voluntaris en suport vital bàsic.

En els propers mesos es crearà el comitè executiu que establirà els esports que entraran en competició amb la corresponent ubicació.

Periodista.
Twitter: @sara_hernandez