Secció: Onada

Dins del seu pla anual de Responsabilitat Social Corporativa, L’Onada Serveis va establir un acord de col·laboració conjunta amb la Fundació Plegadis. Es tracta d’una fundació que neix sota la missió de fomentar la formació mediambiental, facilitar i impulsar l’estudi ornitològic i l’anellament científic i el seu esperit queda marcat pel gran compromís amb la preservació de la biodiversitat i el medi ambient.