El Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili estrena dos nous espais. Es tracta d’una aula d’innovació pedagògica per a formar els futurs docents, l’Aula Idees. La URV és la segona universitat de tot l’Estat en disposar d’un servei d’aquestes característiques.

L’altre nou espai inaugurat a la URV és una àrea de descans per als alumnes del Campus Terres de l’Ebre. L’àrea, anomenada libere colloquendi, proporciona als i les estudiants sofàs, taules i cadires.

Autor: