Les eleccions agràries dels propers 25 i 26 de març, a diferència d’aquelles en què estem acostumats a participar habitualment, no són de caire polític. En aquestes eleccions que tenim a tocar no s’hi determinarà qui governarà les administracions, sinó qui seran els actors —i en quina mesura, segons els resultats— que representaran la pagesia professional davant de les institucions i davant de la societat en general.

Així doncs, per bé que no ens pertoca redactar un programa de Govern, sí que és necessari marcar quins són els nostres objectius en qüestions com ara política agrària, econòmica i social, per després poder-los defensar com a interlocutors vàlids davant dels diferents sectors.

En totes les eleccions és important comptar amb la participació dels joves, però potser en aquestes ho és fins i tot més. No podem oblidar que els joves pagesos hem de seguir sumant esforços i hem d’aglutinar forces per potenciar el nostre sector i per donar la volta al progressiu envelliment de la pagesia a casa nostra.

Parlem de xifres. Actualment, a Catalunya, el 38,2 % de les explotacions estan gestionades per pagesos de 65 anys o més. Aquesta dada és, per si sola, prou alarmant però encara ho és més si es té en compte que, fa només 20 anys, el percentatge se situava en el 24,6 %. És evident que aquesta davallada de joves que es dediquen a la pagesia i ramaderia es deu, en part, a un canvi de gustos i hàbits professionals, però no és només això. En aquesta elecció, també hi tenen molt a veure les poques polítiques destinades a estimular el relleu generacional i l’entrada de joves perquè es dediquin al món agrari.

Són molts els joves als quals els agradaria dedicar-se al camp, però que no tenen prou motivació o ajuda per fer el pas. Per aquest motiu, des d’Unió de Pagesos volem ajudar-los a no defallir i a seguir apostant per la pagesia i la ramaderia. Com? Doncs defensant davant dels diferents governs —d’àmbits local, autonòmic i estatal— i davant les interprofessionals agroalimentàries una revisió i millora de la fiscalitat i de la Seguretat Social per als joves agricultors i ramaders, així com demanant un tracte específic que fomenti la seva incorporació al mercat.

Pel que fa a polítiques econòmiques, creiem en la creació d’un apartat específic dins del Programa de Desenvolupament Rural, sufragat amb fons del període transitori a la PAC post 2020, que ens permeti consolidar-nos com a nous titulars de les explotacions. També reclamem que el mercat de la terra es reguli per llei i que es creï el Fons Autònom de Terres i Drets Agraris, que ha de vetllar contra l’especulació i l’acaparament de terres per part d’uns pocs grans propietaris.

A escala social i formativa, proposem l’establiment d’incentius que fomentin el mentoratge entre pagesos de més edat i experiència i joves que acabin d’entrar a l’activitat: el traspàs de coneixements entre generacions és bàsic i necessari per assegurar la millora al camp.

Finalment, i sent conscients que la societat evoluciona i que el nostre sector s’ha de beneficiar de les iniciatives i noves idees que els joves poden aportar, volem facilitar l’accés econòmic a projectes innovadors a través d’un programa per a emprenedors i una xarxa de vivers d’empreses.

Però no podrem defensar res de tot això si no tenim la suficient representativitat perquè ens escoltin. Per això us demanem, un cop més, que confieu en Unió de Pagesos. Joves: la Unió fa la força.

Autor: