La conservació del patrimoni natural passa necessàriament per un desenvolupament sostenible. Actualment consumim una gran quantitat de recursos del nostre planeta, i ja fa temps que molts científics ens alerten dels perills que pot implicar. La degradació del medi ambient i la biodiversitat són no només un amenaça per a la nostra salut i benestar, sinó que també per a l’ecosistema del nostre entorn, que veurà empobrida la seva biodiversitat, i per tant el seu valor ecològic. No ens cal anar gaire lluny: després del temporal Gloria, ha quedat més que demostrat que el Delta s’enfonsa cada cop més, i ja hem pogut veure imatges de la banya del trabucador enfonsada al mar. A més, cada cop estem veient com els estius són més càlids i intensos, i els hiverns duren menys. El canvi climàtic és una realitat. I cal fer-hi alguna cosa.

Sembla que des del Parlament de Catalunya s’estan començant a moure fils per crear l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya. Ja fa uns quinze anys que es va començar a parlar d’aquesta iniciativa, però fins al moment res ha tirat endavant. Potser no ha interessat prou als qui estaven al capdavant, tot i que després de moltes compareixences i esmenes parlamentàries, s’ha pogut aconseguir un gran consens entre els diferents grups polítics que conformen la càmera.

Amb la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya es poden abordar els reptes de gestió de la natura dels temps actuals, oferint solucions a problemes que actualment estan damunt la taula sense solucionar, com ara la falta de protecció d’alguns ecosistemes d’especial interès. D’aquesta manera, l’Agència permetrà, entre d’altres, involucrar els gestors directes del territori i de la societat civil en la governança del patrimoni natural, eliminant “barreres burocràtiques” i agilitzant la seva gestió: pretén ser una institució de proximitat. A més, també permetrà fer compatible la conservació dels espais naturals amb l’aprofitament econòmic dels seus recursos. Un exemple clar n’és el següent: tenim un greu problema pel que fa a boscos bruts i que requereixen que siguin netejats per tal d’evitar incendis forestals, i en canvi, tenim una gran quantitat de ramaderia intensiva, la qual es cria a les granges. No seria potser una bona opció buscar un model de Ramaderia extensiva, on d’aquesta manera s’ajudés a conservar els boscos i d’aquesta manera s’ajudés a preservar el patrimoni mediambiental i paisatgístic mitjançant una activitat econòmica sostenible?

Això va relacionat amb la necessitat imperiosa de promocionar les produccions agrícoles i ramaderes de proximitat, sanes i de qualitat, que donen un valor afegit al producte en qüestió. A més, necessitem, sobretot a les Terres de l’Ebre, disposar de polítiques encaminades a frenar el despoblament que estem patint des de fa anys i a generar oportunitats de treball que assegurin un futur digne a les persones del nostre territori. Per això mateix, és una molt bona idea que la seu central estigui a les Terres de l’Ebre. Primerament perquè una part important de les Terres de l’Ebre és Reserva de la Biosfera, cosa que permetria aplicar polítiques des de la proximitat coneixent de primera mà la problemàtica ecològica del nostre territori. A més, el fet d’ubicar l’Agència de la Natura a les Terres de l’Ebre augmentaria simbòlicament el valor dels nostres espais naturals. D’altra banda, cal tenir en compte que ubicar l’Agència de la Natura a les Terres de l’Ebre mostraria una voluntat real de descentralització per part del Govern de Catalunya, trencant amb el model centralitzador que actualment predomina a la Generalitat de Catalunya i apostant per la resta del territori.

Tot això ens hauria de fer plantejar unes qüestions: quin planeta volem deixar a les generacions futures? A mi m’agradaria deixar un món millor, més net i viu que el que he viscut, perquè les
generacions del futur el puguin gaudir encara més, on els aliments de proximitat, sostenibles i amb baixa petjada ecològica siguin els que es troben a la majoria de tendes. I es que casa nostra només en tenim una, què farem si la perdem?