L’ Organització Internacional del Treball  OIT) ha publicat un informe sobre el coronavirus en què assegura que la crisi econòmica i laboral provocada pel virus augmentarà globalment i serà de gran abast amb milions de persones a l’atur i amb pobresa laboral.

Serà vital l’ implicació de totes les administracions que haurien de traçar un calendari amb mesures urgents per evitar tots els danys que podríem considerar col·laterals del virus amb propostes urgents com la protecció dels treballadors pel seu lloc de treball, la feina perquè no s’acomiadi a ningú, l‘estimulació de l’economia, desgravacions fiscals tant per part d’hisenda com les administracions locals i comarcals, reordenament de les politiques fiscals i financeres. Les prospeccions fetes sobre aquesta pandèmia ens indiquen que les conseqüències seran l’augment de la subcontractació perquè les conseqüències econòmiques d’aquest virus es traduiran en reducció de l’horari laboral i de salaris el que comporta treballar en subcontractes, els contractes brossa amb una minsa remuneració, moltes hores de treball i una petita o cap cobertura sanitaria. Aquesta pèrdua de salaris dels treballadors es traduirà en una caiguda del consum de béns i serveis que afectarà directament a totes les perspectives de les empreses i economies, un marc molt negatiu.

Altra vegada els treballadors estan a primera línea d’una crisi que no han provocat però que hauran d’aguantar de la millor manera possible. Dels 24 milions que aniran a l’atur directament pel coronavirus un percentatge el tindrem al nostre territori; serà petit però en un territori en que cada any hi ha menys gent i no genera llocs de treball, la repercussió tindrà un gran impacte i ens durà a un gran augment de la pobresa laboral, la pressió sobre els ingressos fruit de la disminució de tota l’activitat econòmica serà devastadora per a tots aquells treballadors que es troben a prop o per sota el llindar de la pobresa. Els grups que estaran més afectats per aquesta seran els jovens, els mileuristes , els menys protegits, els treballadors de mes edat, les dones o immigrants per ser els mes vulnerables i alguns d’ells amb manca de protecció i drets socials.

Les eines per combatre la pandèmia i ajudar a resoldre la crisi són d’una part el diàleg social entre empreses, treballadors i sindicats que servirà per fomentar la confiança de la gent i ens portarà a resoldre aquesta crisi. D’altra banda la internacional del treball ha de donar les respostes polítiques centrades en una recuperació equitativa i sostenible amb el menor cost pels treballadors. Aquesta pandèmia ja està provocant una recessió econòmica pitjor que la crisi financera del 2008, uns costos humans molt alts igual que els afectats tant en salut com en treball i per protegir als afectats s’haurà de treballar de manera conjunta per limitar tots els danys, que en són molts.

Per obtenir aquesta millora cal enfortir els sistemes de salut, la priorització de la contenció, l’impacte econòmic és molt greu i com més aviat aturem el virus mes ràpida i forta serà la recuperació ,s’haurà de centrar els esforços a favor de les accions fiscals generals i locals i una mesura importantíssima serà la protecció de tots els treballadors com a pilar de la nostra societat ,ells són la pinya del castell, i si es fa així serà a favor de l’economia global i les persones.