Carretera i manta. Dani Gutiérrez i Pedro Cabanes comencen un viatge per recopliar antiguitats per tot Europa. Aniran fins als Balcans recorrent 10.000 km. Els hem acompanyat a l’inici del viatge.