S’han convertit en part essencial de la nostra vida i també de la política. Les xarxes socials ha jugat un paper clau a totes les eleccions dels últims deu anys. Des de la victòria d’Obama al 2008 fins les últimes generals espanyoles. A nivell local, els partits s’han posat les piles i la batalla a les xarxes socials mai havia estat tant disputada.